Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Faglighed

Skovbjergparken siden 1986, opbygget en høj specialpædagogisk faglighed, målrettet til mennesker med autisme.

 
Institutionens bygninger er bygget/ombygget i henholdsvis i 2004 og 2007. Hvor der er taget hensyn til denne handicapgruppes særlige behov.


Personalegruppen, er kendetegnet ved dens høje specialpædagogiske faglighed og langvarige tilknytning til Skovbjergparken. Personalet har i 2010 og 2011 gennemført uddannelsesforløb i henholdsvis "Neuropædagogik" og "KRAP" (Kognitiv, Ressourcefokuserende, Anerkendende, Pædagogik).

På Boafdelingerne fastansættes primært uddannede pædagoger, hvilket betyder, at det er muligt at opretholde en høj pædagogisk standard.


Aktivitetscentret har udover pædagoger også andre faggrupper ansat. Disse faggrupper varetager specifikke aktivitetstilbud.

Skovbjergparken
Hagelskærvej 15  -  7430 Ikast
Tlf. 96 29 90 10  -  skovbjergparken@ikast-brande.dk