Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Handleplaner

Handleplansmøder afholdes en gang årligt. I mødet deltager brugerens kontaktpædagog(er), evt. brugers forældre/værge, repræsentant for brugers dagforanstaltning, evt. brugeren selv, samt repræsentanter fra handlekommune (sagbehandler og konsulent).

Kontaktaktpædagoger i såvel bo- som aktivitetstilbuddet har i forvejen udarbejdet en handleplan for den enkelte bruger.

De forskellige mål som er opsat i handleplanerne, debateres og evalueres kontinuerligt på afdelingsmøderne, og som et minimum igen på det efterfølgende handleplansmøde.

 

Skovbjergparken
Hagelskærvej 15  -  7430 Ikast
Tlf. 96 29 90 10  -  skovbjergparken@ikast-brande.dk