Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Personaleudvikling

Kurser

Skovbjergparken lægger stor vægt på et højt fagligt niveau. Dette søger vi - indenfor de økonomisk mulige rammer - at opretholde, ved at give mulighed for at søge individuelle kurser. Skovbjergparkens kursusudvalg arrangerer og udbyder fælles kurser og temadage for Skovbjergparkens ansatte.
Som en del af en fælles pædagogisk platform er det målet, at Skovbjergparkens fastansatte pædagogiske personale, i løbet af 2010 og 2011 skal have gennemgået kursusforløb indenfor "neuropædagogik" og "KRAP" (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik).

 

Skovbjergparken
Hagelskærvej 15  -  7430 Ikast
Tlf. 96 29 90 10  -  skovbjergparken@ikast-brande.dk