Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Velkommen til Skovbjergparken

Skovbjergparken er et bo- og aktivitetstilbud til mennesker med autisme spektrum forstyrrelser. Skovbjergparken er fysisk opdelt i 4 boenheder og ét Aktivitetscenter.

 

 

Ophævelse af besøgsforbud

Med virkning fra den 24. juni 2020 ophæves det generelle besøgsforbud på socialområdet, og dermed også på Skovbjergparken.

Det betyder, at besøg her, fra i morgen kan afvikles som før COVID-19, uden restriktioner.

Besøgene skal dog fortsat gennemføres efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til afstand, rengøring og hygiejne.

Samtidig med ophævelsen af det generelle besøgsforbud, indføres der i en overgangsperiode (med automatisk ophør den 1. september 2020) regler, som kan give  mulighed for at begrænse, og evt. helt afskære, besøgende adgang.  Dette må kun ske i særlige tilfælde:

  • I tilfælde af konkrete smitteudbrud hos medarbejdere og/eller borgere, og når det er nødvendigt med begrænsninger i besøg for at minimere risikoen for smitte (Det kunne eksempelvis være flere besøgene samtidigt).
  • Hvis en eller flere borgere og/eller medarbejdere tilhører en risikogruppe.

Evt. begrænsninger skal være nødvendige, proportionelle og velbegrundede.

Skovbjergparken
Hagelskærvej 15  -  7430 Ikast
Tlf. 96 29 90 10  -  skovbjergparken@ikast-brande.dk