Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Birkebo

Birkebo er et af Ikast-Brande Kommunes botilbud, til mennesker med autisme eller beslægtede gennemgribende udviklingforstyrrelser.

Antal pladser og normering
Birkebo har 8 døgnpladser. Pladserne er pt. fordelt til 3 kvinder og 5 mænd i alderen 27-53 år. Den ene af de 8 lejligheder er afskærmet fra de øvrige som en selvstændig enhed, hvor der arbejdes 1:1
Birkebo har personaledækning fra 07-23. Der er vågen nattevagt fra 23-07, der dækker alle 4 huse.

Fysiske rammer
Birkebo flyttede i nye boliger 1. september 2004 og består af 8 stk. 2-rums beboerlejligheder med eget toilet/bad 1 personalerum, 1 fælleskøkken, 3 mindre opholdsstuer, 1 fælles badekar, vaskerum.

Derudover råder vi over fællesfaciliteter, så som: gymnastiksal, snoezelrum, minibio, fitness og bålhytte. I fællesskab med andre afdelinger, har vi adgang til stedets busser og biler.

Brugerindflydelse
Med udgangspunkt i beboernes individuelle ønsker til aktiviteter, imødekommes dette, i det omfang det er praktisk muligt.
I forhold til beboere uden verbalt sprog, er deres mulighed for indflydelse mere indirekte, bla. med brug af billeder, konkreter og tolkning af deres specielle udtryk. Personalet tilbyder forskellige aktiviteter, iagttager beboeren og drøfter med samarbejdsparterne og pårørende, hvilke ønsker og meninger brugeren kan have om sin dagligdag.

Kontakt og samarbejde med pårørende
Kontakt med pårørende foregår pr. telefon, sms eller mail efter behov.
Birkebo arrangerer i løbet af året to sociale arrangementer for beboere og deres pårørende.
Afdelingen og de enkelte beboere modtager gerne besøg - og af hensyn til beboerne, gerne efter forudgående aftale.  

Digitale støttesystemer
De fleste beboere har Ipad som anvendes til musik, foto og videoklip fra dagligdagen. Alle borgere har individuelle støttesystemer. På gangen er der infoskærme, hvorpå det fremgår hvilket personale der er på arbejde den pågældende dag. 

Personale - Værdier og normer
Personalet har kontinuerligt fokus på et optimalt samarbejde og glæde i samarbejdet, hvor vi møder hinanden med respekt, tolerance og værdighed, hvilket opnås gennem åben og positiv dialog.

Konkret betyder det blandt andet:
• at vi evaluerer og reflekterer over dagligdagens hændelser, samt giver hinanden konstruktiv feed-back.
• at vi støtter kolleger og beboere i svære situationer.
• at vi taler og agerer roligt.
• at vi ligeledes opfordrer beboere til at tale og agere roligt, med respekt for hinanden i fælles faciliteterne.

Dokumentation

Vi har fokus på at opretholde og videreudvikle fagligheden via dokumentation og evaluering. Dokumentation er grundlaget for faglig refleksion og pædagogisk udvikling, samt en forudsætning for evaluering. Vi anvender følgende:

• CURA til daglig dokumentation som sikrer borgerens trivsel og udvikling samt retssikkerhed.
• KRAP metoder
• metode- og handleplaner
• relevante registreringsskemaer

Overordnet målsætning:

Birkebo skal, med udgangspunkt i den enkelte, give beboeren en god dag.
Det pædagogiske arbejde tilstræbes at foregå i rolige, strukturerede omgivelser, hvor allerede tillærte færdigheder vedligeholdes, og nye tillæres.
Samværet med beboerne er guidet af pædagogen, som forsøger at møde beboerne på deres niveau og have den enkelte i centrum.
Hver beboer har et individuelt fastlagt aktivitetsskema, der tager udgangspunkt i vedkommendes funktionsniveau, dagsform og aktuelle sindstilstand.

Der er faste aktiviteter hver eftermiddag, som bl.a. er gåture, ridning, rengøring, musik, madlavning, fodpleje, cykelture, massage/afspænding og snoezelrum. Vi prioriterer hver dag at tage ud i naturen, hvor der er "højt til loftet".
I weekender og ferier tilstræber vi at tilbyde oplevelser i det omfang det er muligt.

Beboerne er hvert år på koloni. Derudover arrangeres pædagogiske ture/aktiviteter af varierende varighed. I forbindelse med mindre ferieperioder, kan boafdelingerne skiftevis benytte huset "Søfred" ved Sminge Sø. Ved alle former for ophold uden for afdelingen, tages der hensyn til den enkeltes interesser for aktiviteter, ønsker og evne til socialt samvær.

Servicemål
Birkebo ønsker:
• at tage udgangspunkt i den enkelte beboers udvikling og behov.
• at al vores kommunikation er understøttet at et tydeligt verbalt og kropsligt sprog, samt individuelle former for visuelle kommunikationssystemer.
• at støtte beboeren til størst mulig selvstændighed og tryghed i forhold til dagens forløb, deres aktiviteter og samvær i bogruppen.
• at den enkelte beboer og dennes familie er tilfredse med indholdet i dagligdagen, med samarbejdet og de beslutninger der træffes.
• at de ansatte er tilfredse med arbejdets betingelser.

Skovbjergparken
Hagelskærvej 15  -  7430 Ikast
Tlf. 96 29 90 10  -  skovbjergparken@ikast-brande.dk