Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Egely

Egely er et af Ikast-Brande Kommunes botilbud til mennesker med autisme eller beslægtede gennemgribende udviklingforstyrrelser.

Fakta
Egely er en boafdeling, for voksne mennesker med autisme og andre beslægtede kommunikations- og kontaktforstyrrelser.

Egely består af to bofællesskaber: Ådalen og Brinken. Bofællesskaberne har hver plads til 3 beboere. Bofællesskaberne ligger i samme bygning.

I hvert bofællesskab er der stue, baggang, badeværelse med badekar og depot. I det ene af bofællesskaberne er der et vaskerum. I det andet er der et sundhedsrum og i denne afdeling ligger også personalefaciliteterne, der består af en lejlighed, svarende til beboernes.


Der er personaledækning i tidsrummet 07.00 - 23.00. I weekender 09.00 - 23.00. Der er tilknyttet vågen nattevagt på Skovbjergparken.

 

Beboerne på Egely

På Egely ser vi beboerne som 6 enkeltpersoner.
Vi arbejder ud fra kognitive principper hvor vi hjælper den enkelte og ser fremadrettede muligheder frem for begrænsninger. 

Ligeledes har vi et stort fokus på aldring. Hvordan vi bedst muligt kan forberede den gode alderdom. 


Vi fører en ikke-konfronterende pædagogik. Vi tilpasser pædagogikken så brugerne ikke presses ud i situationer der er uhåndterbare, og vi giver handlemuligheder, tid og rum.

Beboerne har individuelle aftaler og planer der er tilpasset den enkeltes behov og funktionsniveau.

Beboerne får den fornødne hjælp og støtte, så de selvstændigt eller i samarbejde med personalet, kan klare den personlige hygiejne og de daglige gøremål.

Vi forsøger at give den enkelte størst mulig medindflydelse, dette sker blandt andet ved afholdelse af ugentlige husmøder og individuelle samtaler.

Beboerne støttes i at kunne begå sig bedst muligt socialt sammen med andre, både på Egely og i det omgivende miljø.

Vi prioriterer det "Fælles Tredje" hvor vi deltager i aktiviteterne sammen med beboerne og lægger vægt på gode og positive oplevelser.

 

 

Skovbjergparken
Hagelskærvej 15  -  7430 Ikast
Tlf. 96 29 90 10  -  skovbjergparken@ikast-brande.dk