Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fyrretoppen

Fyrretoppen er et af Ikast-Brande Kommunes botilbud til mennesker med autisme eller beslægtede gennemgribende udviklingforstyrrelser.

Fakta

Fyrretoppen blev indviet 1. september 2004.

I afdelingen er der 9 lejligheder, hvor af den éne bliver benyttet til kontor. Lejlighederne indeholder stue, soveværelse, te-køkken og badeværelse. Derudover er der 3 fællesstuer, fælleskøkken, vaskerum, badeværelse med badekar og depoter.

 

Beboere

På afdelingen bor 7 moderat fungerende mænd på 24-52 år samt en kvinde på 29 år.

De går alle på Skovbjergparkens aktivitetscenter i hverdagene.

Vi fører en ikke-konfronterende pædagogik. Vi tilpasser pædagogikken så brugerne ikke presses ud i situationer der er uhåndterbare. Der gives handlemuligheder, tid og rum.


Brugerne har individuelle aftaler og planer der er tilpasset den enkeltes behov og funktionsniveau.

Brugerne får den fornødne hjælp og støtte, så de selvstændigt eller i samarbejde med personalet, kan klare den personlige hygiejne og de daglige gøremål.

Vi forsøger at give den enkelte størst mulig medindflydelse, dette sker blandt andet ved afholdelse af ugentlige husmøder og individuelle samtaler.

Brugerne støttes i at vedligeholde og udvikle deres evner.

Brugerne støttes i at kunne begå sig bedst muligt socialt sammen med andre, både på Fyrretoppen og i det omgivende miljø.

Vi lægger vægt på gode og positive oplevelser.

 

Fyrretoppens værdigrundlag

Vi har valgt disse fire områder, som beskrivelse af vores værdigrundlag:

  • Alle skal respekteres for særinteresser
  • Dagens smil
  • Ret til udvikling
  • Alle skal have noget at glæde sig til

 

Personale

På Fyrretoppen er der:

  • 9 fuldtidsstillinger
  • 1 stilling på 25 timer fortrinsvis til dialyse
  • Plus et antal tilkaldevikarer.

Alle fuldtidsstillinger er besat af socialpædagoger. Vi er en erfaren, dynamisk og udviklingsorienteret personale gruppe p.t. 3 mænd og 6 kvinder.

Vi lægger vægt på høj faglighed og medindflydelse.

 

Personaledækning

Morgenvagter fra 7.00 til 9.00.

Beboerne er på Skovbjergparkens aktivitetscenter fra 9.00 til 14.30.

Aftenvagter i hverdagene til kl. 23.00.

Fra 23.00 til 07.00 er der én vågen nattevagt, fælles med de øvrige boafdelinger.

I weekender og ferie er der dækning på afdelingen hele dagen (7.00 - 23.00).

Skovbjergparken
Hagelskærvej 15  -  7430 Ikast
Tlf. 96 29 90 10  -  skovbjergparken@ikast-brande.dk