Gå til hovedindhold

Handleplaner

Bestillinger / Opfølgningsmøder

Opfølgningsmøder afholdes kontinuerligt. I mødet deltager brugerens kontaktpædagog(er), eventuelt brugers forældre/værge, repræsentant for brugers dagforanstaltning, eventuelt brugeren selv, samt repræsentanter fra handlekommune (sagbehandler og konsulent). Opfølgningsmøderne resulterer i en ny bestilling med ajourførte mål for den enkelte.

De forskellige mål som er opsat i handleplanerne, debateres og evalueres kontinuerligt på afdelingsmøderne og igen på det efterfølgende opfølgningsmøde.