Gå til hovedindhold

Lovgrundlag

Boligform iflg. lejelovens bestemmelser. Dagbeskæftigelse efter Servicelovens bestemmelser.

Boligform oprettet efter Lov om almene boliger, som er omfattet af lejelovens bestemmelser, § 105.

Boformen er kendetegnet ved, at det er muligt at få omfattende støtte efter servicelovens §§ 83-85.

§83 "Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde:
1) personlig hjælp og pleje og
2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

§85 "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer".

Dagcenter oprettet efter Servicelovens §104.
"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkår."