Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bestillinger / Opfølgningsmøder

Opfølgningsmøder afholdes kontinuerligt. I mødet deltager brugerens kontaktpædagog(er), evt. brugers forældre/værge, repræsentant for brugers dagforanstaltning, evt. brugeren selv, samt repræsentanter fra handlekommune (sagbehandler og konsulent). Opfølgningsmøderne resulterer i en ny bestilling, med ajourførte mål for den enkelte.

De forskellige mål som er opsat i handleplanerne, debateres og evalueres kontinuerligt på afdelingsmøderne, og igen på det efterfølgende opfølgningsmøde.

 

Skovbjergparken
Hagelskærvej 15  -  7430 Ikast
Tlf. 96 29 90 10  -  skovbjergparken@ikast-brande.dk