Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Instutionstype/målgruppe

Skovbjergparken er et Bo- og aktivitetstilbud til mennesker med autisme.

Brugergruppen er defineret som svagt til moderat fungerende voksne mennesker med autisme.

Bo- og Aktivitetstilbudets opgave defineres som, " at danne grundlag for udvikling af en tryg her og nu tilværelse, som skal blive så rig og tålelig for den enkelte som muligt".

Brugergruppen kendetegnes ved deres vedvarende behov for specialpædagogisk støtte i alle livets gøremål.

Derfor bygger dagligdagen, på genkendelighed, forudsigelighed og struktur. Dette opnås gennem en forud tilrettelagt pædagogisk indsats. 

Skovbjergparken
Hagelskærvej 15  -  7430 Ikast
Tlf. 96 29 90 10  -  skovbjergparken@ikast-brande.dk