Gå til hovedindhold

Værdigrundlag

Under hensyntagen til funktions niveau forsøger vi på Skovbjergparken, at give borgerne størst mulig indflydelse på eget liv og dagligdag.

Vi arbejder med respekt for det enkelte menneske og ud fra Servicelovens etiske principper og bestemmelser.

Vi vil at den enkelte bruger har en høj grad af livskvalitet og glæde i dagligdagen.

Vi arbejder fremadrettet ud fra de positive oplevelser, og det der lykkes.

Vi lykkes når mennesket med autisme gives mulighed for et liv med mening, trivsel og udvikling

Kerneopgaven for Autismeområdet