Gå til hovedindhold

Personalepleje

Beredskabsplan, Supervision, MUS-samtaler.

Beredskabsplan
Når en kollega bliver udsat for vold på jobbet, har vi en nøje plan for, hvordan der skal handles, således vi kan passe på hinanden, samt sikre os at kollegaen er OK. Episoden skal snakkes igennem og beskrives. Afhængig af voldens omfang og kollegaens situation, skal denne afløses, køres på skadestue eller hjem (Sørg for at der er nogen hjemme). Senere skal der følges op på episoden på afdelingen og evt. gennem ressourceperson eller psykolog. Skal der gives akut psykolog hjælp kontaktes SOS International.

Supervision
I den pædagogiske personalegruppe er der supervision med en udefra kommende supervisor/psykolog.
Supervision foregår kontinuerlig ca. 4 gange om året i hver gruppe. En supervision varer typisk 2½ - 3 timer. Det er gruppesupervision, hvor hele gruppen deltager.
Supervisionsprocessen har form som en struktureret gruppesamtale, hvor dialogen oftest foregår mellem supervisor og en supervisand og hvor resten af gruppen er lyttende og reflekterende team.

Formålet med supervision er:

  • at gruppen udvikler samarbejdet/ at arbejde med samarbejdsrelationer.
  • at bearbejde faglige, etiske og moralske dilemmaer
  • at forebygge og bearbejde belastninger i arbejdet
  • at sikre et forum hvor vanskelige arbejdsrelaterede problemstillinger kan tages op

MUS - Samtaler
Vi har MUS samtale (Medarbejder - Udviklings - Samtale) med nærmeste leder på arbejdspladsen ca. hvert år. Alternativt kan der afholdes GRUS samtale (gruppe - udviklings - samtale) i de enkelte afdelinger. Her er der mulighed for at få fokus på udvikling og pædagogiske ambitioner, samt trivsel og en generel snak om arbejdsmiljøet.