Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Politik for forebyggelse og opfølgning af fysisk og psykisk vold på Skovbjergparken

Hvorfor har Skovbjergparken en voldspolitik? Hensigten med voldspolitikken er, at Skovbjergparken (ledelsen og medarbejderne) herigennem tilkendegiver stedets holdning til voldsomme episoder, som en fælles faglig udfordring, der løbende skal være opmærksomhed på. Dette er afgørende for, at vold og grænseoverskridende hændelser synliggøres og kan drøftes åbent, og således medvirker til at bibeholde et godt arbejdsmiljø.

Hvordan definerer vi vold?


Vold er den adfærd en person viser, når vedkommende truer eller skader andre personer eller ødelægger genstande. Voldelig adfærd er også fysisk eller psykisk overskridelse af et andet menneskes grænser, hvorved personen føler sig truet eller krænket.
 
Vold er også spyt, krads, verbale trusler og anden grænseoverskridende adfærd.

Voldsom adfærd forstås aldrig som et isoleret fænomen, men altid som et udtryk for en persons afmagt, frustration eller fortvivlelse, hvor vedkommende ikke kunne finde andet udtryk i situationen.
Via benyttelse af vort interne beredskabsplan, tages der hurtigt og nænsomt vare på begge parter efter en episode.


Hvordan forebygger vi?


Personalet skal tilbydes redskaber til forebyggelse af konflikters opståen, hvilket er med til at højne det faglige niveau i forhold til at mestre de opgaver, man stilles overfor, i arbejdet med mennesker med autisme. 
 
Forebyggelse omfatter også registrering af volden i episodeskemaer. Dette materiale kan således danne basis for en afklaring af et evt. mønster og en målrettet indsats.

Centralt er det ledelsen og sikkerhedsudvalget, der er ansvarlige for koordineringen af forebyggelsen. Lokalt er det afdelingslederne og medarbejderne på de enkelte afdelinger, evt. i samarbejde med ressourcepersonerne, der følger op på episoderne.
 
 
Redskaber til at håndtere volden, når den opstår


Personalet skal have kendskab til handlemuligheder for at kunne håndtere den voldsomme adfærd, når den opstår. Disse handlemuligheder består blandt andet i at tage individuelle forholdsregler i situationen, herudover kendskab til konfliktnedtrapning, mulighed for at forlade situationen, mm.
Vi går med alarmer, så der er mulighed for at tilkalde hjælp.

Skovbjergparken
Hagelskærvej 15  -  7430 Ikast
Tlf. 96 29 90 10  -  skovbjergparken@ikast-brande.dk