Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pilegården

Pilegården er et af Ikast-Brande Kommunes botilbud til mennesker med autisme eller beslægtede gennemgribende udviklingforstyrrelser.

FAKTA:
På Pilegården er der plads til 7 beboere, som hver har deres lejlighed. Lejlighederne er på 2 værelser og er indrettet efter den enkeltes behov. Alle har deres eget tekøkken og badeværelse.
Derudover er der et stort fælles spisekøkken, 2 mindre fællesstuer, stort badeværelse med kar, diverse depotrum og kontor.

På Pilegården har vi en "Side by side" - cykel, som benyttes af de beboere, der ikke selv kan cykle, men gerne vil ud at cykle.

I weekenderne laves ture ud af huset, i det omfang det er muligt. Nogle gange kombinerer vi en gåtur med et cafebesøg, nogle gange tager vi i skoven med madkurv, nogle gange tager vi til havet, andre gange gør vi noget helt tredje, afhængig af mulighederne den pågældende dag. 


BEBOERE:

Afdeling Pilegården er bosted for 7 svagt fungerende mennesker med autisme og forskellige komorbiditeter som f.eks. mental retadering, epilepsi, angst, og ADHd. To af beboerne har lidt sprog, resten er sprogløse.
Alle er afhængige af deres individuelt tilpassede kommunikationssystem der er bygget op omkring piktogrammer, fotogrammer eller konkreter. Og alle har behov for støtte i alle hverdagens gøremål. 

Beboerne har behov for en forudsigelig og genkendelig tilrettelagt hverdag, ligesom dagligdagens aktiviteter skal være tilrettelagt i en forudsigelig struktur.

Vi forsøger at skabe en hverdag der tager udgangspunkt i den enkeltes behov og hvor den enkelte beboers trivsel og livskvalitet er i højsæde.

I hverdagen deltager beboerne i faste fritidsaktiviteter såsom bowling, massage, sang, ridning og gåture. Aktiviteterne er tilrettelagt ud fra hvad den enkelt formår.

Beboerne er hjemme på hos forældrene efter individuelle aftaler. Personalet er i telefonisk kontakt med forældrene ca. hver anden uge.


PERSONALE:
På Pilegården anser vi det pædagogiske arbejde som en fortløbende proces, hvor vi via nye pædagogiske tiltag og finjusteringer af eksisterende pædagogiske handleplaner og strategier, kontinuerligt forsøger at skabe den bedst mulige hverdag for den enkelte beboer, som tager udgangspunkt i den enkelte beboers aktuelle funktionsniveau og velbefindende.


Vi arbejder ud fra begreber som "Low arousal" og "mindsteindgrebsprincippet."


Vi arbejder ud fra KRAP-tankegangen, som vi bestræber os på at gøre til en væsentlig og naturlig del af det daglige pædagogiske arbejde.


Vi bruger TEACCH eller elementer derfra til at tydeliggøre dagens aktiviteter samt sociale historier når det kan underbygge pædagogisk vejledning.


Vi vægter værdighed og meningsfuldhed højt, og forsøger at skabe en dagligdag for vores beboere, hvor der er balance mellem at opleve og være i aktivitet og det at være i ro og nyde det.

 

Skovbjergparken
Hagelskærvej 15  -  7430 Ikast
Tlf. 96 29 90 10  -  skovbjergparken@ikast-brande.dk